Jeżeli Twoje dziecko nie może oderwać się od komputera – jest na to sposób.

Windows posiada w funkcję umożliwiającą automatyczne wyłączenie komputera.

  1. Klikamy na przycisk Start, w pole wyszukiwania wpisujemy polecenie cmd i wciskamy enter.
  2. W otwartym oknie wpisujemy polecenie shutdown -s -t 3600

Wartość 3600 na końcu oznacza liczbę sekund, po których komputer zostanie wyłączony. Wciskamy enter.

  • 30 minut = 1800
  • 1 godz. = 3600
  • 2 godz.= 7200
  • 3 godz. = 10800
  1. Zostanie wyświetlone okno informacyjne i po określonym przez nas czasie komputer zostanie wyłączony.
  1. Powinno pokazać się na ekranie okno informujące o wyłączeniu komputera po określonym czasie. Możemy je zamknąć.

Jeśli chcemy, aby komputer nie wyłączył się po ustalonym czasie, powtarzamy 1 punkt wskazówki, w otwartym oknie wpisujemy polecenie shutdown -a i wciskamy enter.